Totalentreprenad Bygg | Nyproduktion Skåne Halland

Välkommen till Kvalitets-Bygg ALVA!

Nybyggnationer | Ombyggnationer | Tillbyggnationer

Från dröm till idé till nyckelfärdigt hus. Vi bygger hus, redo för våra kunder att skapa sina hem!

Projektledning

Vi erbjuder projektledning. Alla projekt större som mindre, läggs upp som projekt. Det är ytterst viktigt för alla inblandade att vi har en tydlig strategi med transparens innan ett byggprojekt påbörjas. På så sätt vet alla vad som förväntas av projektet. Man har även klart för sig vilka som kommer att vara delaktiga i arbetet och det ger även kunden god tid att välja material.

Bygglov | Anmälan

Vi kan hjälpa med bygglov eller anmälan. Där finns byggåtgärder som inte kräver bygglov men en anmälan kan krävas när en byggnad skall ändras om bärande konstruktioner berörs, installeras eller andra väsentliga installationer ändras.